loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Đời sống kinh tế và xã hội của hộ gia đình làm nghề thủ công tại các làng nghề tỉnh Quảng Trị trong bối cảnh hiện nay / Bùi Việt Thành ; Người hướng dẫn khoa học : Phan Thị Hồng Xuân, Huỳnh Quốc Thắng

Tác giả : Bùi Việt Thành ; Người hướng dẫn khoa học : Phan Thị Hồng Xuân, Huỳnh Quốc Thắng

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : viii, 263, [40] : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 338.47680959747

Chủ đề : 1. Kinh tế học gia đình -- Việt Nam -- Quảng Trị. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Nghề thủ công -- Việt Nam -- Quảng Trị. 4. Quảng Trị (Việt Nam) -- Điều kiện kinh tế. 5. Quảng Trị (Việt Nam) -- Điều kiện xã hội. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28507
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28508 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top