loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Đặc điểm sự phát triển sọ mặt, cung răng và khớp cắn từ bộ răng sữa đến bộ răng hỗn hợp và bộ răng vĩnh viễn / Trần Thị Bích Vân ; Người hướng dẫn khoa học : Đống Khắc Thẩm, Hoàng Tử Hùng

Tác giả : Trần Thị Bích Vân ; Người hướng dẫn khoa học : Đống Khắc Thẩm, Hoàng Tử Hùng

Nhà xuất bản : Đại học Y Dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2023

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : ix, 141, [46] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 611.314

Chủ đề : 1. Chỉnh hình can thiệp. 2. Chỉnh hình phòng ngừa. 3. Khớp cắn (Nha khoa). 4. Luận án -- Việt Nam. 5. Răng -- Giải phẫu. 6. Răng -- Phát triển. 7. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28501
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28502 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top