loading

Sách, tuyển tập

Văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam / Nông Quốc Chấn chủ biên

Tác giả : Nông Quốc Chấn chủ biên

Nhà xuất bản : Văn hóa Dân tộc

Năm xuất bản : 1997

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 468 tr. ; 20 cm

Số phân loại : 895.92209

Chủ đề : 1. Tác giả tộc người thiểu số. 2. Văn học Việt Nam -- Lịch sử và phê bình.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 397/2002
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 398/2002
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top