loading

Sách, tuyển tập

105年反毒報告書 = Anti-drug report

Mô tả vật lý : 179 tr. : minh họa màu ; 26 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

ISBN : 9789860487909

Số phân loại : 362.29370951

Chủ đề : 1. Kiểm soát ma túy -- Trung Quốc. 2. Lạm dụng ma túy -- Trung Quốc. 3. Lạm dụng ma túy -- Trung Quốc -- Phòng ngừa. 4. Ma túy -- Trung Quốc. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 2_Doc HV 2403
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I HV 2404 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top