loading

Sách, tuyển tập

Etude climatologique de stations d'altitude d'Indochine / par P. Carton

Tác giả : par P. Carton

Nhà xuất bản : s.n.

Năm xuất bản : 19-?]

Nơi xuất bản : [S.l.

Mô tả vật lý : 67 tr., 4tờ đính : biểu đồ, giản đồ ; 27 cm

Số phân loại : 551.6

Chủ đề : 1. Khí hậu học.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 435/89
(K09.34_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top