loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Investigating the role of arabidopsis plasma membrane intrinsic protein AtPIP2; 1 in seed germination / Phan Thị Thanh Hoài ; Supervisors : Caitlin Byrt ...

Tác giả : Phan Thị Thanh Hoài ; Supervisors : Caitlin Byrt ...

Nhà xuất bản : The University of Adelaide

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : [Australia]

Mô tả vật lý : xii, 264 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 571.2

Chủ đề : 1. Hạt giống. 2. Luận án -- Úc. 3. Màng Protein. 4. Nảy mầm. 5. Sinh lý cây trồng. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 28485
(K07.24_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28486 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top