loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu chế tạo mực in phun trên cơ sở vật liệu nano phát quang chứa đất hiếm, hướng đến ứng dụng trong in bảo mật / Trịnh Dũng Chinh ; Người hướng dẫn khoa học : Đặng Mậu Chiến

Tác giả : Trịnh Dũng Chinh ; Người hướng dẫn khoa học : Đặng Mậu Chiến

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xx, 150, [20] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 667.5

Chủ đề : 1. In phun. 2. Khoa học vật liệu. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. Máy in phun -- Thiết kế và lắp ráp. 5. Vật liệu cấu trúc Nano. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28475
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28476 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top