loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Di tích kiến trúc cổ của người Hoa ở Hội An (Quảng Nam) / Võ Thị Ánh Tuyết ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Thị Hậu, Trương Hoàng Trương

Tác giả : Võ Thị Ánh Tuyết ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Thị Hậu, Trương Hoàng Trương

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xi, 222 tờ, [230] tr. : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 722.40959752

Chủ đề : 1. Kiến trúc cổ -- Việt Nam -- Quảng Nam -- Hội An. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Người Hoa -- Việt Nam -- Quảng Nam -- Hội An -- Đời sống xã hội và tập quán. 4. Hội An (Quảng Nam, Việt Nam) -- Di tích cổ. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 28450
(K07.24_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28451 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top