loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu và phân tích các kỹ thuật giảm tác động của các can nhiễu đồng kênh trong mạng truyền thông không dây / Phạm Thị Đan Ngọc ; Người hướng dẫn khoa học : Hồ Văn Khương, Trần Trung Duy

Tác giả : Phạm Thị Đan Ngọc ; Người hướng dẫn khoa học : Hồ Văn Khương, Trần Trung Duy

Nhà xuất bản : Trường Đại học Bách khoa

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xxvii, 160 tờ, [39] tr. : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 621.3821

Chủ đề : 1. Đo lường kỹ thuật vô tuyến. 2. Hệ thống truyền thông không dây -- Việt Nam. 3. Hệ thống viễn thông -- Việt Nam. 4. Luận án -- Việt Nam. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28447
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28448 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top