loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu phông phóng xạ trong nước ngầm tại một số vùng Nam bộ Việt Nam = A study of radioactive background in groundwater in some regions of Southern Vietnam / Phan Long Hồ ; Người hướng dẫn khoa học : Châu Văn Tạo, Trần Thiện Thanh

Tác giả : Phan Long Hồ ; Người hướng dẫn khoa học : Châu Văn Tạo, Trần Thiện Thanh

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xxxiv, 129 tờ, [47] tr. : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 539.752095977

Chủ đề : 1. Bức xạ -- Đo đạc. 2. Chất lượng nước -- Việt Nam -- Nam Việt Nam. 3. Chất phóng xạ -- Việt Nam -- Nam Việt Nam. 4. Luận án -- Việt Nam. 5. Nước ngầm -- Việt Nam -- Nam Việt Nam. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28444
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28445 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top