loading

Sách, tuyển tập

Nguyễn Du thiên tài - Vấn đề đã quen mà còn lạ / Nguyễn Đình Chú

Tác giả : Nguyễn Đình Chú

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 359 tr. ; 24 cm

ISBN : 9786043771466

Số phân loại : 895.92212

Chủ đề : 1. Nguyễn Du, 1766-1820. 2. Nhà thơ Việt Nam -- Thế kỷ 19. 3. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 19.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 143/2023
(VH 2988)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 144/2023
(VH 2988/1)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top