loading

Sách, tuyển tập

Nguyễn Hiến Lê – Tác phẩm đăng báo – Bên lề con chữ / Nguyễn Tuấn Bình sưu tầm và giới thiệu

Tác giả : Nguyễn Tuấn Bình sưu tầm và giới thiệu

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 662 tr. : 8 tờ ảnh ; 24 cm

ISBN : 9786043359343

Số phân loại : 959.704092

Chủ đề : 1. Nguyễn Hiến Lê, 1912-1984. 2. Nhà nghiên cứu. 3. Nhà văn Việt Nam.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Công trình dày dặn này được chia làm 2 cuốn độc lập: Nguyễn Hiến Lê - Tác phẩm đăng báo - Theo dòng thời cuộc, bàn về Văn hóa, Xuất bản, Giáo dục, Thời đại; và Nguyễn Hiến Lê - Tác phẩm đăng báo - Bên lề con chữ, với các nội dung: Nghề cầm bút, Chuyện ngữ văn, Tin điểm sách, Dòng tùy bút, Tình bạn văn Trước khi trích giới thiệu các bài báo của Nguyễn Hiến Lê, soạn giả đã dành hơn năm mươi trang cho phần Dẫn nhập, bao gồm hai nội dung: (1) Chân dung Nguyễn Hiến Lê qua trang báo; (2) Nguyễn Hiến Lê và tình hình báo chí miền Nam trước 1975. Tiếp theo là “Khảo luận về tác phẩm đăng báo của Nguyễn Hiến Lê”, đề cập Nguyễn Hiến Lê - Theo dòng thời cuộc và Nguyễn Hiến Lê - Bên lề con chữ, tức hai mảng chủ đề lớn sẽ được sắp xếp, giới thiệu cụ thể ở phần tiếp sau

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 139/2023
(13858)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 140/2023
(13858/1)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top