loading

Sách, tuyển tập

Chinese mythology & thirty-six stratagems : illustrated version / Ciyun Zhang

Tác giả : Ciyun Zhang

Nhà xuất bản : Shanghai translation publishing house

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : Shanghai, China

Mô tả vật lý : 170 p. : illustrations; 22 cm

ISBN : 9787532768912

Số phân loại : 398.20951

Chủ đề : 1. Khoa học và nghệ thuật -- Trung Quốc. 2. Thần thoại Trung Quốc. 3. Văn hóa dân gian -- Trung Quốc.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I LV 68/2023
(NV 633)
Phục vụ đọc tại chỗ
Top