loading

Sách, tuyển tập

Chinese idioms and their stories : illustrated version / Ciyun Zhang

Tác giả : Ciyun Zhang

Nhà xuất bản : Shanghai translation publishing house

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : Shanghai, China

Mô tả vật lý : 7, 299 p. : illustrations ; 22 cm

ISBN : 9787532768899

Số phân loại : 495.18

Chủ đề : 1. Tiếng Trung Quốc -- Thành ngữ.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I LV 67/2023
(NV 860/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Top