loading

Sách, tuyển tập

Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện - Người đi suốt cuộc trường chinh / Nhiều tác giả

Tác giả : Nhiều tác giả

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 750 tr. : minh họa ; 24 cm

ISBN : 9786043774054

Số phân loại : 355.0092

Chủ đề : 1. Hoàng Thế Thiện, 1922-1995. 2. Tướng -- Việt Nam -- Tiểu sử.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 137/2023
(5120)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 138/2023
(5120/1)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top