loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Thiết kế giải thuật tối ưu hiệu suất phổ và hiệu suất năng lượng trong hệ thống Mimo nhiều người dùng / Lê Tỷ Khánh ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Minh Hoàng, Hà Hoàng Kha

Tác giả : Lê Tỷ Khánh ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Minh Hoàng, Hà Hoàng Kha

Nhà xuất bản : Trường Đại học Bách Khoa

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xiii, 93, [34] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 621.38456

Chủ đề : 1. Hệ thống MIMO. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Phân bổ tầng số vô tuyến. 4. Phân tích quang phổ. 5. Tiêu thụ năng lượng. 6. Viễn thông. 7. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28404
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28405 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top