loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Vấn đề tiếp nhận tiểu thuyết hiện đại Đức ở Việt Nam / Huỳnh Thị Mai Trinh ; Người hướng dẫn khoa học : Huỳnh Văn Vân, Jorg Thomas Engelbert

Tác giả : Huỳnh Thị Mai Trinh ; Người hướng dẫn khoa học : Huỳnh Văn Vân, Jorg Thomas Engelbert

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [7], 194, [42] tờ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 833.914

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Tiểu thuyết Đức -- Thế kỷ 20 -- Lịch sử và phê bình. 3. Văn học Đức -- Thế kỷ 20 -- Lịch sử và phê bình. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28395
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28396 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top