loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Ứng dụng kỹ thuật quang học đa bước sóng trong chẩn đoán hình ảnh da liễu, nội soi và phụ khoa / Trần Văn Tiến ; Người hướng dẫn khoa học : Huỳnh Quang Linh, Phạm Thị Hải Miền

Tác giả : Trần Văn Tiến ; Người hướng dẫn khoa học : Huỳnh Quang Linh, Phạm Thị Hải Miền

Nhà xuất bản : Trường Đại học Bách Khoa

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xxi, 147, [42] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 621.36

Chủ đề : 1. Ánh sáng -- Dẫn truyền. 2. Da liễu -- Chẩn đoán hình ảnh. 3. Kỹ thuật quang học. 4. Luận án -- Việt Nam. 5. Mô -- Thuộc tính quang học. 6. Nội soi -- Chẩn đoán hình ảnh. 7. Phụ khoa -- Chẩn đoán hình ảnh. 8. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28377
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28378 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top