loading

Sách, tuyển tập

Hiến pháp Cộng hòa Liên bang Đức : sách trong khuôn khổ hợp tác giữa Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Quốc hội bang Hessen CHLB Đức = Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland : Druck in der Zusammenarbeit zwischen der Nationalversammlung der SR. Vietnam und dem Hessischen Landtag der BR. Deutschland / Tiêu Dũng Tiến dịch

Tác giả : Tiêu Dũng Tiến dịch

Nhà xuất bản : Nxb. Hà Nội

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 201 tr. : chân dung màu ; 21 cm

ISBN : 9786045570845

Số phân loại : 342.43023

Chủ đề : 1. Hiến pháp -- Cộng hòa Liên Bang Đức. 2. Cộng hòa Liên Bang Đức -- Quan hệ nước ngoài -- Việt Nam. 3. Việt Nam -- Quan hệ nước ngoài -- Cộng hòa Liên Bang Đức.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 48/2023
Phục vụ đọc tại chỗ
Top