loading

Sách, tuyển tập

Giám sát thi công, vận hành, duy tu, bảo dưỡng công trình thuộc chương trình nông thôn mới / Tạ Văn Phấn chủ biên

Tác giả : Tạ Văn Phấn chủ biên

Nhà xuất bản : Xây dựng

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 400 tr. : minh họa ; 21 cm

ISBN : 9786048270544

Số phân loại : 624

Chủ đề : 1. Kỹ thuật xây dựng. 2. Phát triển nông thôn.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 42/2023
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 43/2023
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top