loading

Sách, tuyển tập

Nhà ở cao tầng trong đô thị : sử dụng - những nguy cơ tiềm ẩn - giải pháp / Nguyễn Huy Hoàng

Tác giả : Nguyễn Huy Hoàng

Nhà xuất bản : Xây dựng

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 150 tr. : minh họa ; 21 cm

ISBN : 9786048270506

Số phân loại : 690.383

Chủ đề : 1. Kỹ thuật cấu trúc. 2. Nhà cao tầng.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 40/2023
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 41/2023
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top