loading

Sách, tuyển tập

Vận hành, bảo trì các công trình cấp nước nông thôn / Nguyễn Việt Anh, Nguyễn Thành Luân chủ biên

Tác giả : Nguyễn Việt Anh, Nguyễn Thành Luân chủ biên

Nhà xuất bản : Xây dựng

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 300 tr. : minh họa ; 21 cm

ISBN : 9786048270490

Số phân loại : 363.6109597

Chủ đề : 1. Cung cấp nước -- Việt Nam. 2. Phát triển nguồn nước -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 38/2023
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 39/2023
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top