loading

Sách, tuyển tập

Kiến trúc nhà ở nông thôn vùng Duyên Hải Bắc Bộ thích ứng với biến đổi khí hậu / Nguyễn Đình Thi chủ biên, Lê Hồng Dân

Tác giả : Nguyễn Đình Thi chủ biên, Lê Hồng Dân

Nhà xuất bản : Xây dựng

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 346 tr. : minh họa ; 21 cm

ISBN : 9786048270537

Số phân loại : 728.3709597

Chủ đề : 1. Kiến trúc nhà ở -- Việt Nam. 2. Nhà ở -- Thiết kế và xây dựng -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 36/2023
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 37/2023
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top