loading

Sách, tuyển tập

Thu gom xử lý và sử dụng nước mưa cho cộng đồng / Nguyễn Việt Anh ... [và nh.ng. khác]

Tác giả : Nguyễn Việt Anh ... [và nh.ng. khác]

Nhà xuất bản : Xây dựng

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 200 tr. : minh họa ; 21 cm

ISBN : 9786048270513

Số phân loại : 628.14

Chủ đề : 1. Cung cấp nước. 2. Nước mưa.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 34/2023
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 35/2023
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top