loading

Sách, tuyển tập

Linh ứng cõi thương : thơ / Chu Bá Lợi

Tác giả : Chu Bá Lợi

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 203 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786043834925

Số phân loại : 895.92214

Chủ đề : 1. Thơ Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 31/2023
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 32/2023
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 33/2023
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top