loading

Sách, tuyển tập

Những thành tựu to lớn và kinh nghiệm lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc trong quá trình lãnh đạo tìm tòi xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước : hội thảo lý luận lần thứ 16 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia Sự thật

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 203 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786045781005

Số phân loại : 324.2075

Chủ đề : 1. Đảng Cộng sản Trung Quốc -- Hội nghị. 2. Đảng Cộng sản Việt Nam -- Hội nghị. 3. Chủ nghĩa xã hội -- Trung Quốc. 4. Chủ nghĩa xã hội -- Việt Nam. 5. Trung Quốc -- Quan hệ nước ngoài -- Việt Nam. 6. Việt Nam -- Quan hệ nước ngoài -- Trung Quốc.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 30/2023
Phục vụ đọc tại chỗ
Top