loading

Sách, tuyển tập

Essor ou déclin du Catholicisme francais? / Gilbert Mury

Tác giả : Gilbert Mury

Nhà xuất bản : Ed. sociales

Năm xuất bản : 1960

Nơi xuất bản : Paris

Mô tả vật lý : 317 tr. ; 23 cm

Số phân loại : 282.44

Chủ đề : 1. Giáo hội Công giáo -- Pháp. 2. Pháp -- Tôn giáo.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 5059
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top