loading

Sách, tuyển tập

Hàn Mặc Tử - Hương thơm và mật đắng / Trần Thị Huyền Trang sưu tầm và biên soạn

Tác giả : Trần Thị Huyền Trang sưu tầm và biên soạn

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Năm xuất bản : 1990

Nơi xuất bản : [K.đ.]

Mô tả vật lý : 135 tr. : chân dung ; 19 cm

Số phân loại : 895.922134

Chủ đề : 1. Hàn Mạc Tử, 1912-1940. 2. Nhà thơ Việt Nam -- Thế kỷ 20. 3. Thơ Việt Nam -- Thế kỷ 20 -- Lịch sử và phê bình. 4. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20 -- Lịch sử và phê bình.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 TTP 2748
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top