loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Surfur-bearing species in Sagittarius B2 (Main) / Ngô Thanh Liêm

Tác giả : Ngô Thanh Liêm

Nhà xuất bản : Universitat zu Koln

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : [Germany]

Mô tả vật lý : xiii, 141 tờ : minh họa màu ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 523.01

Chủ đề : 1. Luận án -- Đức. 2. Ngôi sao -- Quang phổ. 3. Vật chất liên tinh tú. 4. Vật lý thiên văn. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 28373
(K07.24_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28374 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top