loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Multi-scale analysis of wrinkling during consolidation of thermoset composites / Lê Vũ An ; Supervisors : Sanjay Nimbalkar ... [et al.]

Tác giả : Lê Vũ An ; Supervisors : Sanjay Nimbalkar ... [et al.]

Nhà xuất bản : University of Technology Sydney

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : [Australia]

Mô tả vật lý : xiv, 141 tờ : minh họa màu ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 620.118

Chủ đề : 1. Luận án -- Úc. 2. Vật liệu tổng hợp. 3. Vật liệu tổng hợp cacbon. 4. Vật liệu tổng hợp nhiệt rắn. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 28366
(K07.24_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28367 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top