loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Xây dựng bộ chỉ thị đánh giá tính bền vững trong sử dụng đất nông nghiệp : trường hợp nghiên cứu tỉnh Tây Ninh / Trương Công Phú ; Người hướng dẫn khoa học : Chế Đình Lý, Bùi Xuân An

Tác giả : Trương Công Phú ; Người hướng dẫn khoa học : Chế Đình Lý, Bùi Xuân An

Nhà xuất bản : Viện Môi trường và tài nguyên

Năm xuất bản : 2023

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xvi, 158, [88] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 631.40959772

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Nông nghiệp bền vững -- Việt Nam -- Tây Ninh. 3. Sử dụng đất nông thôn -- Việt Nam -- Tây Ninh. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28344
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28345 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top