loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Hoàn thiện pháp luật quản trị công ty cổ phần đại chúng Việt Nam hiện nay / Châu Quốc An ; Người hướng dẫn khoa học : Phạm Duy Nghĩa, Nguyễn Ngọc Điện

Tác giả : Châu Quốc An ; Người hướng dẫn khoa học : Phạm Duy Nghĩa, Nguyễn Ngọc Điện

Nhà xuất bản : Trường Đại học Kinh tế - Luật

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : iii, 216 tờ, [108] tr. ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 346.59707

Chủ đề : 1. Công ty cổ phần -- Luật và pháp chế -- Việt Nam. 2. Công ty cổ phần -- Quản lý -- Việt Nam. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. Luật thương mại -- Việt Nam. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28326
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28327 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top