loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Tác động của hoạt động hợp tác chuyển giao tri thức đến thương hiệu trường đại học : trường hợp nghiên cứu tại Trường Đại học Công Nghệ TP. Hồ Chí Minh / Phạm Thanh Tuấn ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Quyết Thắng

Tác giả : Phạm Thanh Tuấn ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Quyết Thắng

Nhà xuất bản : Đại học Công Nghệ T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xv, 141, xxxvi tờ, [61] tr. : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 658.009597

Chủ đề : 1. Công nghiệp và giáo dục -- Việt Nam. 2. Giáo dục đại học -- Việt Nam. 3. Hợp tác nghiên cứu và phát triển -- Việt Nam. 4. Kinh doanh và giáo dục -- Việt Nam. 5. Luận án -- Việt Nam. 6. Quản trị kinh doanh -- Việt Nam. 7. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28313
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28314 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top