loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội của trường đại học đến thương hiệu và sự gắn bó của nhân viên tại các trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh / Phan Xuân Cường ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Ngọc Đức, Đỗ Phú Trần Tình

Tác giả : Phan Xuân Cường ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Ngọc Đức, Đỗ Phú Trần Tình

Nhà xuất bản : Trường Đại học Công nghệ T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xiv, 165, [51] tờ : bảng ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 378.00959779

Chủ đề : 1. Giáo dục đại học -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 2. Trách nhiệm xã hội -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 3. Trường Đại học và Cao đẳng -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 4. Xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28293
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28294 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top