loading

Sách, tuyển tập

Epinal et l'imagerie populaire / Jean Mistler, Francois Blaudez, André Jacquemin

Tác giả : Jean Mistler, Francois Blaudez, André Jacquemin

Nhà xuất bản : Hachette

Năm xuất bản : 1961

Nơi xuất bản : [Paris]

Mô tả vật lý : 191 tr., 2tờ đính : hình vẽ, 19 tờ hình vẽ, tranh ảnh (1 phần màu) ; 27 cm

Số phân loại : 761.2

Chủ đề : 1. Imagerie Pellerin (Epinal, Pháp). 2. Chạm khắc gỗ -- Lịch sử -- Pháp -- Epinal. 3. Nghệ thuật dân gian -- Pháp -- Epinal.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 941/90
(K09.32_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top