loading

Sách, tuyển tập

Sổ tay bài tập toán : 600 bài tập toán củng cố và nâng cao kiến thức / John Passineau ; Vũ Hương dịch

Tác giả : John Passineau ; Vũ Hương dịch

Nhà xuất bản : Lao động

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 426 tr. : minh họa màu ; 21 cm

ISBN : 9786043604313

Số phân loại : 510

Chủ đề : 1. Toán học -- Sổ tay, hướng dẫn, .... 2. Toán học -- Bài toán, bài tập,.... 3. Toán học -- Dạy và học (Trung học).

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 4829/2022
(TK3 130/13)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 4830/2022
(TK3 130/14)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top