loading

Sách, tuyển tập

Sổ tay Toán học : hướng dẫn học tập hoàn thiện cho bậc Trung học / Altair Peterson ; Hạnh Trinh dịch

Tác giả : Altair Peterson ; Hạnh Trinh dịch

Nhà xuất bản : Lao động

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 527 tr. : minh họa màu ; 21 cm

ISBN : 9786043604665

Số phân loại : 510.712

Chủ đề : 1. Toán học -- Sổ tay, hướng dẫn, .... 2. Toán học -- Dạy và học (Trung học).

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 4827/2022
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 4828/2022
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top