loading

Sách, tuyển tập

Sổ tay Khoa học : hướng dẫn học tập hoàn thiện kiến thức trung học / Nathalie Le Du, Justin Krasne ; Hạnh Trinh dịch

Tác giả : Nathalie Le Du, Justin Krasne ; Hạnh Trinh dịch

Nhà xuất bản : Lao động

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 528 tr. : minh họa màu ; 21 cm

ISBN : 9786043603682

Số phân loại : 500

Chủ đề : 1. Giải phẫu học -- Dạy và học (Trung học). 2. Hóa học -- Dạy và học (Trung học). 3. Khí hậu học -- Dạy và học (Trung học). 4. Khoa học -- Dạy và học (Trung học) -- Sổ tay, hướng dẫn. 5. Không gian vũ trụ -- Dạy và học (Trung học). 6. Sinh học -- Dạy và học (Trung học). 7. Sinh thái học -- Dạy và học (Trung học). 8. Vật lý -- Dạy và học (Trung học).

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Tập hợp những kiến thức khoa học cơ bản, từ vấn đề nghiên cứu khoa học đến các chất phản ứng hoá học, dung dịch, chuyển động lực và công, năng lượng, không gian, trái đất, thời tiết, sự sống, thực vật, động vật, cơ thể người, lịch sử sự sống và sinh thái học

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 4823/2022
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 4824/2022
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top