loading

Sách, tuyển tập

Sổ tay hình học : hướng dẫn học tập hoàn thiện kiến thức trung học / Christy Needham ; Vũ Hương dịch

Tác giả : Christy Needham ; Vũ Hương dịch

Nhà xuất bản : Lao động

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 615 tr. : minh họa màu ; 21 cm

ISBN : 9786043603699

Số phân loại : 516

Chủ đề : 1. Hình học -- Sổ tay, hướng dẫn, .... 2. Hình học -- Dạy và học (Trung học phồ thông).

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Gồm những kiến thức hình học cơ bản dành cho học sinh trung học phổ thông như: các khái niệm cơ bản, đường thẳng song song, tam giác và tam giác bằng nhau, tứ giác và đa giác, các phép biến hình, đồng dạng, tam giác vuông và lượng giác, đường tròn, diện tích, diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 4821/2022
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 4822/2022
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top