loading

Sách, tuyển tập

Con cu li của tôi / Vũ Hùng ; Trê Donut minh họa

Tác giả : Vũ Hùng ; Trê Donut minh họa

Nhà xuất bản : Kim Đồng

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 143 tr. : tranh màu; 21 cm

ISBN : 9786042271448

Số phân loại : 895.922334

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 20. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LDN 1754/2022
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LDN 1755/2022
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LDN 1756/2022
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 5005/2022
(N 243)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 5006/2022
(N 243/1)
Đang được mượn
Top