loading

Sách, tuyển tập

Sổ tay đại số : hướng dẫn học tập hoàn thiện kiến thức đại số / Jason Wang ; Lê Thị Nhàn dịch

Tác giả : Jason Wang ; Lê Thị Nhàn dịch

Nhà xuất bản : Lao động

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 626 tr. : minh họa ; 21 cm

ISBN : 9786043430387

Số phân loại : 512

Chủ đề : 1. Đại số -- Bài toán, bài tập, .... 2. Đại số -- Sổ tay, hướng dẫn, ....

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Hướng dẫn học tập hoàn thiện kiến thức đại số: Tính chất số học, phép toán số học, tỉ lệ , tỉ lệ thức, phần trăm, số mũ và biểu thức đại số...

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 4819/2022
(TK3 160/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 4820/2022
(TK3 160/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top