loading

Sách, tuyển tập

Elevators electric and electrohydraulic elevators, escalators, moving sidewalks, and ramps / F.A. Annett

Tác giả : F.A. Annett

Nhà xuất bản : McGraw-Hill

Năm xuất bản : 1960

Nơi xuất bản : New York [etc.]

Mô tả vật lý : xi, 388 tr.

Số phân loại : 690.1833

Chủ đề : 1. Thang máy -- Thiết kế và lắp ráp.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 12 MLv 3797
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top