loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

A suite of analytical solutions for free strain consolidation of soft soil reinforced by stone columns / Sam Huu Doan

Tác giả : Sam Huu Doan

Nhà xuất bản : University of Technology Sydney

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : [Australia]

Mô tả vật lý : xxix, 271 tờ : minh họa ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 624.151

Chủ đề : 1. Gia cố đất. 2. Kỹ thuật địa chất. 3. Luận án -- Úc. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28239
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28240 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top