loading

Sách, tuyển tập

Làm chủ thời gian, tự do tài chính, sống đời hạnh phúc / Ray & Jessica Higdon ; Hoa Nguyễn Ngọc dịch

Tác giả : Ray & Jessica Higdon ; Hoa Nguyễn Ngọc dịch

Nhà xuất bản : Công Thương

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 339 tr. : tranh vẽ ; 19 cm

ISBN : 9786043116564

Số phân loại : 650.1

Chủ đề : 1. Mục tiêu (Tâm lý học). 2. Tài chính cá nhân. 3. Thành công.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Cung cấp 10 nguyên tắc để thay đổi cách nhìn nhận về thực trạng của bản thân, đưa ra những lời khuyên thiết thực theo từng bước để thúc đẩy hành động, nhằm đạt được sự tự do về công việc, tài chính, hình thành tư duy mới về tiền bạc và thành công

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VN 1684/2022
(11202/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VN 1685/2022
(11202/2)
Đang được mượn
Thư viện KHTH TV Doanh nhân VN 1686/2022
(DN 1237/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top