loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Đặc điểm sinh lý, sinh thái của loài Eleocharis dulcis (Burm.f.) Trin. ex Hensch (Năng ống) và Eleocharis dulcis var. tuberosa (Năng củ) / Đào Phú Quốc ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Bửu Thạch, Nguyễn Phi Ngà

Tác giả : Đào Phú Quốc ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Bửu Thạch, Nguyễn Phi Ngà

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xxv, 191, [68] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 583.46

Chủ đề : 1. Cây Năng củ -- Ảnh hưởng sinh lý -- Khu vực sông Mêkông (Việt Nam và Campuchia). 2. Cây Năng củ -- Khía cạnh môi trường -- Khu vực sông Mêkông (Việt Nam và Campuchia). 3. Cây Năng ống -- Ảnh hưởng sinh lý -- Khu vực sông Mêkông (Việt Nam và Campuchia). 4. Cây Năng ống -- Khía cạnh môi trường -- Khu vực sông Mêkông (Việt Nam và Campuchia). 5. Luận án -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28226
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28227 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top