loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Quản lí dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh ở các trường trung học cơ sở thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Văn Hiếu ; Người hướng dẫn khoa học : Mỵ Giang Sơn

Tác giả : Nguyễn Văn Hiếu ; Người hướng dẫn khoa học : Mỵ Giang Sơn

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sài Gòn

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xi, 206, [40] tr. : bảng ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 371.200959779

Chủ đề : 1. Giảng dạy -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 2. Học sinh trung học -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. Tổ chức và quản lý trường học -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 5. Trường trung học -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28218
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28219 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top