loading

Sách, tuyển tập

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo sự chỉ dẫn của Tư tưởng Hồ Chí Minh / Mạch Quang Thắng

Tác giả : Mạch Quang Thắng

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 334 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786043358759

Số phân loại : 324.2597071

Chủ đề : 1. Hồ Chí Minh, 1890-1969 -- Quan điểm chính trĩ và xã hội. 2. Đảng Cộng sản Việt Nam -- Công tác Đảng.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Đảng Cộng sản Việt Nam là chủ đề nhiều người đã nói, đã viết. Nói và viết với cả cái tâm lành cũng có, với thái độ bực dọc cũng có. Dù gì thì trái đất vẫn cứ xoay như bàn xoay đồ gốm. Có điều là nhiều lúc nó xoay một cách đầy trúc trắc. Thế giới đa cực và con đường phát triển của mỗi dân tộc - quốc gia cũng phong phú, đa dạng, phức tạp hơn trước. Cách nhìn nhận sự vật và hiện tượng của mỗi người, của mỗi cộng đồng người, của mỗi tổ chức chính trị, vì thế, có nhiều sự khác nhau hơn. Sự khác nhau này biểu đạt ra từ điểm nhìn, từ tâm trạng, từ năng lực, từ nghĩ suy, từ hành động Tôi viết ra những trang sách này trên cơ sở vốn liếng của một giảng viên có tích lũy đôi chút tri thức để hiểu về một số đảng chính trị trên thế giới, trong đó có Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh tụ của Đảng là Hồ Chí Minh - một nhân vật lịch sử thời hiện đại có sức hấp dẫn đối với người nghiên cứu. Phần đầu của cuốn sách nhìn lại hơn 35 năm đổi mới Đảng Cộng sản Việt Nam đã xây dựng, chỉnh đốn bản thân mình như thế nào. Phần thứ hai của cuốn sách, tôi thử vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. Những điều viết ra của tôi trong cuốn sách này có thể đúng, có thể chưa thật chuẩn xác, có thể chưa đầy đủ, nhưng tôi cứ giãi bày ra như là lời tâm sự với những ai quan tâm

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 8627/2022
(3453/4)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 8628/2022
(3453/5)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top