loading

Sách, tuyển tập

Hiểu về trái tim : nghệ thuật sống hạnh phúc / Minh Niệm ; First News

Tác giả : Minh Niệm ; First News

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 479 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786043773422

Số phân loại : 158.1

Chủ đề : 1. Kỹ năng sống. 2. Tâm lý học ứng dụng. 3. Thành công. 4. Xử thế.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 1514/2022
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LD 1515/2022
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LD 1516/2022
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Kho mở I VV 8551/2022
(1280/31)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH TV Doanh nhân VV 8552/2022
(DN 136/12)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top