loading

Sách, tuyển tập

Hạt giống tâm hồn - Ý nghĩa cuộc sống. T.5 / Nhiều tác giả ; First News tổng hợp và thực hiện

Tác giả : Nhiều tác giả ; First News tổng hợp và thực hiện

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 143 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786043357585

Số phân loại : 646.7

Chủ đề : 1. Kỹ năng sống. 2. Thành công. 3. Xử thế.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 8484/2022
(10347)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH TV Doanh nhân VV 8485/2022
(DN 1091/5)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Lưu Động LD 1448/2022
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LD 1449/2022
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LD 1450/2022
Đang xử lý kỹ thuật
Top