loading

Sách, tuyển tập

Không gì là không thể / George Matthew Adams ; Thu Hằng dịch ; First News

Tác giả : George Matthew Adams ; Thu Hằng dịch ; First News

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 199 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786043770315

Số phân loại : 650.1

Chủ đề : 1. Kỹ năng sống. 2. Thành công. 3. Xử thế.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 8454/2022
(11134/6)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH TV Doanh nhân VV 8455/2022
(DN 1177/5)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Lưu Động LD 1490/2022
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LD 1491/2022
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LD 1492/2022
Đang xử lý kỹ thuật
Top